Kurumsal

Misyonumuz

  • Kayıtlı nüfusumuzun sağlığını geliştirmek,
  • Korumak ve tedavi etmek,
  • Rehabilitasyonu için sağlık hizmetine katkı sağlayan tüm toplum kaynakları ile işbirliği içinde olmak,
  • Bilimin güncel katkısına açık, güvenilir, güler yüzlü, iletişime ve gelişmeye açık, kolay ulaşılan, sağlığı vazgeçilmez bir insan hakkı olarak gören ve bağlı bulunduğu bireylerin tüm sağlık sorumluluğunu üstlenen örnek bir Aile Sağlık Merkezi olmaktır.

Vizyonumuz

Bilimi en güncel hali ile kullanan, sağlık hizmeti alanı ve sunanı ile bir bütün olarak en üst düzeyde sağlık çıktılarına ve memnuniyete sahip olan ideal A sınıfı standartlarında bir Aile Sağlık Merkezi olmaktır.